KASTEEL HILLENRAAD

 

Bij Swalmen, even ten noorden van Roermond, ligt verscholen tussen de bossen kasteel Hillenraad, een indrukwekkende waterburcht, geheel omgracht en met een vierkant grondplan. Elke hoek wordt geflankeerd door een sierlijke hoektoren en de aanblik van het gehele complex is evenwichtig en aristocratisch. Ten oosten van het kasteel ligt de voorburcht die uit de twintigste eeuw stamt. Deze voorburcht is bereikbaar via een brug die leidt naar een voorplein. Van daaruit is het kasteel bereikbaar via een boogbrug over de gracht. Het kasteel in de huidige vorm is zeventiende-eeuws. De deels met klimop begroeide voorgevel van het kasteel bezit een fraaie trappartij en een sierlijke fronton met familiewapen en uurwerk.

Reeds in de late middeleeuwen was er sprake van een groot, rechthoekig huis, dat op een van de hoeken een ronde toren bevatte. Feit is dat Swalmen tussen 1270 en 1695 een heerlijkheid was binnen het hertogdom Gelre. In een akte van 1380 wordt het kasteel voor het eerst genoemd en wordt daar aangeduid als huis Hellenrade. In 1572 nam Willem van Oranje zijn intrek in het kasteel vanwaaruit hij Roermond belegerde. Als kasteelheer wordt in bronnen van die tijd Arnold Schenck van Nijdeggen genoemd. Was er eerst sprake van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, in 1695 worden beide opgewaardeerd tot een markgraafschap door de Spaanse koning, hetgeen betekent dat het kasteel in aanzien toenam. De huidige aanblik van het kasteel is vooral te danken aan de kasteelheren uit einde zeventiende en achttiende eeuw.

De adellijke geslachten die het kasteel eeuwenlang bevolkten waren Schenck van Nydeggen en Van Hoensbroeck. De huidige bewoonster is gravin E. de Guerre, dochter van graaf Herman Jozef Wolff-Metternich. Rond het kasteel ligt een grote tuin en is een park aangelegd in de Franse stijl. Daarbij ligt Hillenraad in een bosrijke omgeving. Het kasteel en de tuinen/park zijn privebezit en niet vrij toegankelijk.